Mammuttihirsi – TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 26.10.2023

Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä ja käsittelemme henkilötietoja lain vaatimalla tavalla. Tämä tietosuojaseloste kuvaa henkilö-tietojen käsittelyä markkinoinnissa, käyttäessäsi www.mammuttihirsi.fi kotisivua sekä asiakassuhteen eri vaiheissa.

1. Rekisterinpitäjä

Mammutti Talotehdas Oy

Ouluntie 972, 91300 Ylikiiminki

1. Rekisterin nimi ja yhteyshenkilö

Rekisterin nimi: Mammutti Talotehdas Oy:n asiakas- ja markkinointitietorekisteri

Rekisterin yhteyshenkilö: Tarja Nylander, puhelin 020 733 4343,

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Mammutti Talotehdas Oy:n yhteydenpitoon, markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat

Rekisteriin kerätään asiakkaan itse antamia tietoja. Markkinointirekisteristä poistetaan ne henkilötiedot, jotka eivät ole muuttuneet asiakastiedoiksi. Asiakastiedot säilytetään pysyväisluontoisesti. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Nimi ja yhteystiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka.
  • Asiakkaan antamat tiedot hankkeesta: suunniteltu rakentamisvuosi, tontin omistaminen, tontin sijainti, tontin ominaisuudet, rakennustyyppi ja käyttötarkoitus, rakentamisen budjetti.
  • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset.
  • Muut asiakassuhteen hoitoon vaadittavat ja asiakkaan antamat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Julkiset rekisterit ja rekisteröitävät henkilöt itse. Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sähköisellä lomakkeella, tekstiviestillä, puhelimella, täytetyn paperilomakkeen tai verkkokäyttäytymisen perusteella.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden (mm. jälleenmyyntiedustajat) sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta, sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään sähköisenä tallenteena. Pääsy tiedostoihin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan. Rekisteriä käyttävät vain henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä.

9. Tietojen tarkistaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja vaatia korjattavaksi itseään koskevat tiedot, sekä kieltää itselleen kohdistettu suoramarkkinointi. Tarkastuspyyntö, sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti, ja se tulee osoittaa rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Tilaa esitteitä, kysy hirsirakentamisesta, jätä palautetta tai tarjouspyyntö.